The Begany Family Web

Home Back  Nobility Trees Family Tree


Bégányi.

Czímeres nemeslevelet I. Lipóttól 1698. máj. 27. B. István s felesége Varga Ilonától szül. fia: János kaptak (LR. erd. I/490. és Máramaros-m. lt.)Czímer: kék paizsban zöld halmon álló szarvas; sisakdisz: növekvő szarvas; takarók: vörös-ezüst, kék-arany (N I f. I/273.) – Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Máramarosmegyében János fordul elő igazolt nemesek között. – Vö. Siebm. 48., erd. 126. T. VI/45.


The Begany Family Web