The Begany Family Web

Home Back Next Nobility Trees Family Tree


Bégányi család. (Bégányi).

Bereg vármegye ős régi családa. Az I. kötet 271. lapján álló töredékes közlés helyett adjuk itt kimerítőbb ismertetését és családfáját.

Törzse Bél, kinek Péter 1319-ben a bégányi beiktatási parancsban már „de Bégán" neveztetik. A család régi dísze Miklós de Nagy-Bégán 1463-ban Bereg megye ispánja (Comes) volt. (Teleki, Hunyadiak kora XI. 38.) A család tagjai osztályrész után de Ó-Bégán, majd de Kis-Bégány, vagy de Nagy-Bégány írattak. Ősi fészkük a két utóbb nevezett helység, ugy szintén Fornos helység is, melyről szintén többen neveztettek, és némi összevetés oda mutat, hogy e család a Fornossyval azonos. A családfa következő:

I. tábla.

Bél; Péter 1319. de Bégán; János alias Chott de ecadem; István de Ó-Bégán; László 1469.; Lukács de Bégán; Tamás 1883. de Ó-Bégán; János alias Éles 1417.; Mihály 1425.; Albert alias Puha.; Márton 1351. de ecadem Folyt. a II. tábl.; Jakab; Miklós; István 1447. de Fornos; Kristóf 1480. de Ó-Bégán.; Boldizsár 1480.; Kristóf.; Boldizsár.; György 1469.; Jakab 1519.; Tamás; István; Ferencz 1591. Kerepeczen (Komlósy Zsuzsa); Kata (Ujlaki Mihály deák 1548.); Gergely 1638. Ó-Bégányban Fornoson (Chutha Dora.); Miklós de Ó-Bég. Balázsérben (Rapolthy Magda) 1645.; Erzse 1639. (Kerepeczy István.); Benedek 1523.; Bálint 1546. (Verbőczy Zsófia.); ifj. András 1584.; István 1590.; András Szuhán Pazdicson birtokos; Folyt. a köv. lapon.; Sebestyén (Bulchi Zsófia); Sebestyén 1563.; Lukács de Ó-Bégán; György 1616.; László 1476. (Bulchui Brigitta); István.; György 1521.; Mátyás 1521. (kisgúti Supán Klára); Miklós (nyárádi Horváth Klára); László pap.; Anna 1579. (1. Zalmády Imre 2. Konya András.); Fruzsina (Borsvai Jakab.); Ferencz Kaponyán Zempl. v.;


Next


The Begany Family Web