The Begany Family Web

Home Back Next Nobility Trees Name Index Family Tree


Bégányi (nagybégányi).

Beregmegyei család, ahonnét elterjedt a szomszédos megyékbe is. Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeiráskor Beregmegyén kívűl a következő megyékben igazolta nemességét és pedig Biharmegyében 2 Mihály, Szabolcsmegyében Ferencz, György, László és János, Szatmármegyében László, Zemplénmegyében pedig János és László. A családról már 1319. van emlités téve. – Mellőzve e helyen régebbi leszármazását (l. e. Nagy Iván, pótkötet 117–120.) csak ujabb nemzedékrendi adatainak közlésére szoritkozunk:

I. Ferencz Balabáson 1666 Rácz Erzse; Zsigmond 1692; András 1692; János 1758 Ó-Bégen és Fornoson Horváth Teréz; Zsigmond; István; András; Anna Galgóczy István; Ferencz Ó-Bégányban 1761 Farkas Erzse 1767; Erzse; János 1780; Anna; Zsuzsa 1744 Bégányi József; Ferencz 1812 Guthy Ilona; Mária 1847 Balogh László; Antal 1834; Sándor 1847; József; Julia Déry N.; László Fornoson 1846; Julia Mező N.

Vö. N I. I/271., pk. 117–120., Kősz. 33., Siebm. 48.; pk. 18.; Dgy. IV/193.; Tóth I/257.


Next


The Begany Family Web